Prof. Dr. Ayşe Banu Çaycı Kliniği

Ozon üç oksijen atomundan oluşan, oda sıcaklığında renksiz karakteristik kokulu bir gazdır. Medikal Ozon ise %5 ozon ve %95 saf oksijen karışımından oluşmaktadır. Bu karışım özel bir jeneratör tarafından saf medikal oksijenden üretilmektir. Ozon yeryüzünde bilinen en güçlü üçüncü OKSİDAN AJAN olması nedeniyle EN GÜÇLÜ DOĞAL
DEZENFEKTAN olarak kabul edilir. Yaygın kullanılan dezenfektan olan Klordan 3125 defa daha güçlü mikrop öldürücü olarak kabul edilir.

Ozon’un ANTİVİRAL ,ANTİBAKTERYEL ETKİSİ doza bağımlı olarak 3 mekanizma üzerinden gerçekleşir;

1. OKSiDAN-ANTiOKSiDAN ETKi

2. ANTiENFLAMATUAR ETKi

3. İMMÜN MODULATÖR ETKİ

Ozon’un en önemli etkisi EKSOJEN AKUT OKSİDATİF STRES oluşturarak ANTİOKSİDAN SİSTEMİ AKTİVE ETMESİDİR.(AOS Enzimleri : Glutatyon Peroksidaz, katalaz, Süperoksit
Dismutaz enzim aktivasyonunu arttırarak) Mikroorganizmaların sağlıklı hücrelere kıyasla AOS’i zayıf olduğundan mikroorganizmalar ozona daha duyarlıdırlar.

Mikroorganizmaların antioksidan sistemleri ozonun oluşturduğu güçlü oksidatif strese karşı yetersiz olduğundan miroorganizmalar parçalanıyor. Ozon, fosfolipit ve lipoproteinleri oksidasyona uğratarak mikroorganizmalar (Bakteri, Virus, Mantar ve Protozoa) ları parçaladığından lipitten zengin zarf içeren viruslar ozona daha duyarlıdırlar.

Ozon, virüs – hücre temasını peroksidasyon ile bozarak, viral kapside hasar verir ve üreme döngüsünü sekteye uğratır. O3 ile kolayca okside olabilen lipit zarf içeren viruslar( Herpes, HCV, HIV gibi) ozon’a daha hassastır.

Corono virüs enfeksiyonunda sorunlardan birisi de aşırı sitokin üretimidir.Bu sitokinler :interferonlar (IFN-α, IFN-β, and IFN-γ), İnterlökinler (interleukins of the types IL-1b, 2, 4, 6, 8, 10), Tümör Nekroz Faktör (TNF – α), Granülosit Makrofaj Koloni Stimulan Faktör (GM-CSF) ve Transforming Growth Faktör (TGF-β1) dür. Bir çok
çalışmada ozonterapinin SİTOKİN SALINIMINI MODÜLE ettiği gösterilmiştir.

Ozon akciğer ve periferik doku oksijenlenmesini arttırır ve akciğerde gaz geçirgenliğini iyileştirir, çünkü nitrozitollerin aracılık ettiği periferik vazodilatasyonu eritrositlerde artmış glikoliz sayesinde daha fazla ATP üretimi ve sekonder olarak artmış 2,3-DPG seviyeleri (Bohr etkisi) ve eritrositlerde Na / K + membran pompasının optimum çalışması sayesinde daha fazla elastikiyet sağlanır.

MEDİKAL OZONUN TEDAVİ İÇİN UYGULANDIĞI HASTALIK VE DURUMLAR

• Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi,

• Damar dolaşım bozukluklarının giderilmesi

• Romatizmal hastalıklar ve fibromiyaljinin kontrolü

• Bel ve boyun fıtıklarında ağrının azaltılması,

• Diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonların özellikle ayak yaralarının tedavisi,

• İnsülin direncinin azaltılması, metabolik sendrom ve yağlı karaciğerin tedavisi,

• Yara ve yanık tedavileri,

• Kolit olarak geniş anlamda ifade edebileceğimiz inflamatuar barsak hastalıklarının tedavisi,

• Kronik yorgunluk sendromu,

• Baş ağrıları, migren,

• Allerjiler

• Akut viral hepatitler ve herpes (uçuk) tedavisi

• Tekrarlayan vajinal mantar

• Ciltte yaşlanmanın geciktirilmesi

• Sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için uygulanabilir.

OZON TEDAVİSİNİN UYGULANMA YÖNTEMLERİ

1 – MAJOR OZON UYGULAMASI: Damardan alınan 100 ml kan uygun şartlarda ozonlanarak tekrar aynı kişiye geri verilir. Hafta da 2-3 kez , 10-12 seans uygulanır.Diğer ozon tedavileri ile desteklenebilir.

2 – MİNÖR OZON UYGULAMASI: Kişiden alınan 2-5 cc kanın, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilmesidir.

3 – TORBALAMA: El ve ayaklar özel bir torba içine sokularak nemlendirilir ve cildin ozonu emmesi sağlanır. Diyabete bağlı ayak yaralarında tavsiye edilmektedir.

4 – VÜCUT BOŞLUKLARINA OZON GAZI VERİLMESİ: Rektal, vajinal ozon verilmesidir. Makattan ozon gazının verilmesi, Ülseratif Kolit, Crohn hastalığı gibi iltihabi barsak hastalıkları adı verilen bir hastalık grubunda ve özellikle kabızlıkta uygulanmaktadır.

5 – EKLEM İÇİNE OZON GAZI VERİLMESİ: Ağrılı iltihabi eklem romatizması olan artrit ve tekrarlayan artroz gibi hastalıklarda uzman doktorlar tarafından çok yavaş olarak eklem içine ozon gazı verilir.

OZON TEDAVİSİNİN YAN ETKİSİ VAR MI?

Ozon gazı solunduğunda toksiktir, göz ve hava yollarını tahriş edebilir. Ancak deneyimli ve eğitimli bir ekiple yapılan uygulamalarda herhangi bir yan etkisi
gözlenmemiştir.

OZON TEDAVİSİ UYGULANMASININ ZARARLI OLDUĞU BİR HASTALIK VAR MI?

Hipertiroidizm ve Favizm hastalığında (glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği) ozon tedavisi uygulaması önerilmemektedir.