Prof. Dr. Özlem Yıldırım
Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
AÜ Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü – Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak kurulan Yapay Zeka Teknolojileri Anabilim Dalı 2020-2021 bahar döneminde ilk öğrencileriyle buluşmuştur. Yapay zeka kavramı, hızla sosyal ve çalışma hayatına girmekte ve öğrenme tabanlı mekanizmalar verinin ve bilginin daha değerli kılınması için kullanılmaktadır.

Yapay zekâ çalışmaları ise, insanlara ait olan düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma yetilerini bilgisayarlara kazandırmayı hedefleyen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Mühendislik temel alanlarında disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalar gelecekte ülke ekonomisi ve güvenliği ile ilgili unsurları
derinden etkileyecek ve insanların yaşamlarında köklü sosyolojik değişimlere yol açacaktır. Program her alanda, beklenen bu değişimleri destekleyecek yapay zeka ve öğrenme kavramlarını bilen, bu kavramları kullanarak çözümler üreten ve çözümleri uygulayarak fark yaratan uzmanlar yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. Programın
temel amacı verinin önemli olduğu her sektörde veriyi anlayacak, işleyecek ve kıymetlendirerek veriden katma değer yaratacak uzman liderler yetiştirmektir.

Bu kapsamda yetiştirilecek uzmanların bilişim teknolojileri, yapay zeka milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi, milli savunma sanayi ihtiyaçlarının karşılanması, yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kamu yönetimi ve hukuk üzerine politikaların geliştirilmesinde ve ülke genelinde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağı aşikardır. Ekonomik katma değer yaratılması ve dışa olan bağımlılığımızın azaltılması, yapay zekâ alanında ihtiyaç duyulacak araştırmacı ve iş gücünün yetiştirilmesi sağlık, ziraat, hayvancılık, eğitim ve ülkemiz için önemli olan savunma alanında sanayi işbirliği ile yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi süreçlerinde yapay zekâ üzerine araştırma yürütülmesi, yapay zekânın beşeri hayat üzerindeki etki analizi yapılması, toplum tarafından en üst düzeyde kabul görmesi için etik, felsefi, sosyolojik ve hukuki araştırmalar gerçekleştirmesi ve hukuki altyapının oluşturulması hususlarında katkı sağlanması da programın başlıca amaçları arasındadır.