1997 yılında Malatya’da doğdu. Birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte ailesi ile birlikte Ankara’ya taşındı. Evin tek çocuğu olarak tüm eğitim hayatını Ankara’da geçirdi. Lise yıllarında çeşitli resim ve heykel sergilerine katıldı. Eryaman Lisesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünü kazandı.

Lisans eğitimi boyunca çeşitli sergi ve uluslararası seramik sempozyumlarına katıldı. 2020 yılında Seramik ve Cam Bölümündeki lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminden sonra yine 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümünde tezli yüksek lisansa başladı.

Bu süreçte seramik, video, fotoğraf ve karışık malzeme kullanarak sanatsal işlerini üretmeye devam etti. Sanatsal çalışmalarında “eksiklik ve beraberinde getirdiği çürüme“ kavramları üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Yakın bir zamanda Bodrum’a taşındı ve kendi atölyesini kurdu. Halen öğrenim hayatına devam etmekte olup şimdilerde üzerinde çalıştığı kendi kişisel seramik markası için tasarım ve üretim yapmaktadır. Endüstriyel çalışmalarının yanı sıra sanatsal çalışmalarına da devam etmektedir.

Katıldığı sergi ve sempozyumlar

• 2017-Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik Bölümü 2. Sınıf Bitirme Sergisi. Sergileme
• 2018-VIII. Uluslararası Hacettepe Üniversitesi Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu-Sanatçı Asistanlığı
• 2019-IX. Uluslararası Hacettepe Üniversitesi Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu- Sanatçı Asistanlığı
• 2019-Türk Seramik Derneği adına ‘Hediyemi Seramikten Tasarla’ yarışması. Sergileme
• 2020-‘Bir Arada’ Seramik ve Cam Sergisi. Asistanlık
• 2020-Hacettepe Üniversitesi ‘Sanat ve Tasarım Sergisi’ Sergileme
• 2020-Portfolyou Online ‘Heykel’ Sergisi 2020. Sergileme
• 2020-Clayartplatform ‘Devinim Online 2020’ Sergisi. Sergileme