Gençlerde Miyop görülme sıklığı büyük artmış göstermektedir, araştırmalara göre 2050 yılında her iki kişiden birinin miyop olacağı öngörülmektedir. Bu sonuç büyük oranda teknolojik gelişmelere bağlanmaktadır, ekran önünde ve cep telefonları ile geçirilen zamana paralel olarak miyopun da arttığı düşünülmektedir.

Miyopinin ilerlemesi durdurulabilir mi?

Ulusal ve Uluslararası araştırmalar ekran önünde geçirilen sürenin azaltılması ve/ veya 20 dakika çalışma sonrası 2 dakika ara verilmesinin faydalı olduğunu desteklemektedir. Erken çocukluk döneminde hızlı ilerleme gösteren miyop için göz damlaları kullanılmakta, ilerleme hızı yavaşlatılabilmekte veya durdurulabilmektedir. Yapılan çalışmalar dış ortamda daha az zaman geçiren çocuklarda (apartman çocukları) dışarda zaman geçiren çocuklara göre daha fazla miyop oluştuğunu desteklemektedir.

Laser ile miyop nasıl düzeltilir?

Excimer laser korneanın kırma gücünü değiştirerek hastaların gözlük kullanmadan net görebilmelerini sağlamaktadır. Bu teknoloji 30 yıl önce kullanıma girmiş olup geçen zaman içinde büyük gelişme göstermiştir.

Laser kimlere yapılabilir?

Laser tedavilerinin tümü korneayı incelterek numarayı düzeltmektedir, her hasta için güvenlik sınırları içinde kalınarak düzeltilebilecek numara değişiklik göstermektedir. Tedavi olacak olan hastanın kornea kalınlığı, göz bebeğinin genişliği ve daha da önemlisi kollajen dokusunun kuvveti (korneal biyomekanik ölçüm) incelendikten sonra kaç derece düzeltme yapılabileceğine karar verilmektedir.

Laser öncesinde nelere dikkat edilmeli?

Laser tedavisi olmak isteyen hastalar en az 1 hafta önce lens takmayı bırakarak muayeneye gelmelidir. Hastada kontakt lense bağlı kuruluk var ise geçene kadar beklemeli ve gözyaşı damlaları ile hasta göz yüzeyini nemli tutmalıdır.

Laser hangi durumlarda yapılamaz?

Excimer laser tedavisi gebelik ve süt verme dönemlerinde, romatizmal hastalıkların varlığında yapılamaz. Laser öncesi yapılan tetkikler de korneanın tedavi sonrası deforme olma olasılığı var ise tedavi yapmamak gerekir. Laser tedavisinin en önemli komplikasyonu riskli kornealarda korneayı incelterek ektazi (keratokonus) hastalığının açığa çıkmasına neden olmasıdır. Tetkiklerde en ufak bir şüphe var ise laser uygulamaktan kaçınmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Laser ile yaşa bağlı yakın görme bozukluğu düzeltilebilir mi?

Maalesef bu konuda etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Yakın görme bozukluğu gözün yaşlanması ile açığa çıkmaktadır. Laser ya da başka cerrahi yöntemler ile günümüzün teknolojisi ile başarılı sonuçlar alınamamaktadır.